dinsdag 24 mei 2022

Het bestuur

 


Voorzitter
post is vacant

Chris Wintgens
Secretaris

Astrid Slangen-Levels
Penningmeester

Ria van Zwamen
Secretaris-Notuliste

          Jac Nijssen            bestuurslid

 

Secretariaat

Chris Wintgens
GSM: 06 - 53 601 101
secretaris@gemengdkoorbeesel.nl

Overige informatie

Postadres
Beekstraat 3
5954 AV Beesel

Kamer van Koophandel
Dossiernummer: 401 64 706

Bankrelaties
Rabobank:
NL79 RABO 0105 3045 49

Herberg de Bongerd

Repetitielokaal
Herberg de Bongerd
Markt 13
5954 BH Beesel
+31 77 476 2170

Inloggen