zaterdag 24 september 2022

Het bestuur

                                                  Voorzitterspost is vacant

 

Chris Wintgens
Secretaris

 

Astrid Slangen-Levels
Penningmeester

 

Ria van Zwamen
Secretaris-Notuliste

 

 Jac Nijssen            bestuurslid

 

Secretariaat

Chris Wintgens
Mob: 06 - 53 601 101
gkbbeesel@gmail.com
 

Overige informatie

Kamer van Koophandel
Dossiernummer: 401 64 706

Bankrelaties
Rabobank:
NL79 RABO 0105 3045 49 

Repetitielokaal
de Schakel in Reuver op dinsdagavond van 20.00 tot 21.45

 

Inloggen