woensdag 28 oktober 2020

Het bestuur

Frans Heldens
Voorzitter

Chris Wintgens
Secretaris

Astrid Slangen-Levels
Penningmeester

Ria van Zwamen
Secretaris-Notuliste

Repetities

Wekelijks op de woensdagavond van 20:00 - 22:15 uur bij Herberg de Bongerd, Markt 13, 5954 BH Beesel

Kom eens geheel vrijblijvend kennis maken.

Secretariaat

Chris Wintgens
GSM: 06 - 53 601 101
secretaris@gemengdkoorbeesel.nl

Overige informatie

Postadres
Beekstraat 3
5954 AV Beesel

Kamer van Koophandel
Dossiernummer: 401 64 706

Bankrelaties
Rabobank:
NL79 RABO 0105 3045 49

Herberg de Bongerd

Repetitielokaal
Herberg de Bongerd
Markt 13
5954 BH Beesel
+31 77 476 2170

Inloggen