maandag 25 januari 2021

Het bestuur

Frans Heldens
Voorzitter

Chris Wintgens
Secretaris

Astrid Slangen-Levels
Penningmeester

Ria van Zwamen
Secretaris-Notuliste

Repetities

Zoals bij iedereen bekend treft de Rijksoverheid diverse maatregelen om het coronavirus te bestrijden en ook de koorsector is hierdoor getroffen. We weten niet wanneer wij weer samen zullen zingen, voor het GKB is veiligheid voor de koorleden het belangrijkst.

Onze wens voor iedereen: blijf gezond!

Secretariaat

Chris Wintgens
GSM: 06 - 53 601 101
secretaris@gemengdkoorbeesel.nl

Overige informatie

Postadres
Beekstraat 3
5954 AV Beesel

Kamer van Koophandel
Dossiernummer: 401 64 706

Bankrelaties
Rabobank:
NL79 RABO 0105 3045 49

Herberg de Bongerd

Repetitielokaal
Herberg de Bongerd
Markt 13
5954 BH Beesel
+31 77 476 2170

Inloggen